Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Phông Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1998 - 2012)

18/09/2023 15:30 Số lượt xem: 116

Ngày 16/9/2022 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (giai đoạn 1998-2012) như sau:

Giá tài liệu lưu trữ phông Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1998 - 2012)

Tài liệu lưu trữ thuộc phông Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1998 - 2012) bao gồm 15 hồ sơ, 05 hộp, tương ứng 0,625 mét giá tài liệu. Thành phần tài liệu bao gồm Các tập lưu Quyết định, Báo cáo tổng kết có giá trị bảo quản vĩnh viễn.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của phông Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1998 - 2012), liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại liên hệ: 0222.3.821.690.

Khi đến khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mang theo Giấy giới thiệu (đối với cơ quan) hoặc Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân) để được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Ngô Thị Thúy Chinh

Thống kê truy cập

Online : 4841
Đã truy cập : 119912423