Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 11/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

09/06/2023 17:30 Số lượt xem: 155


Ảnh ST

Nhân dịp này tỉnh Bắc Ninh có 06 đại biểu điển hình tiên tiến được lựa chọn để biểu dương tôn vinh tại Hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Hướng dẫn số 102HD/BTGTW ngày 27/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Quyết định số 335/QĐ-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc và Quyết định số 334/QĐ-BNV ngày 03/5/2023 về việc thành lập Tổ giúp việc Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc; Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc vào ngày 11/6/2023. Hội nghị sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; giao lưu điển hình tiên tiến tiêu biểu theo hình thức sân khấu hóa.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho: Ông Vũ Văn Hạnh, Viên chức Phòng nghiên cứu và Phát triển phần mềm, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của tinh Bắc Ninh tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, biểu dương, tôn vinh các cá nhân trên các lĩnh vực khác như: Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn; Bà Nguyễn Thị Oanh, Nghệ nhân ưu tú tranh dân gian đông hồ, khu phố Đông Hồ, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành là Đại biểu tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ông Phạm Đình Hiệp, Giáo viên môn Vật lý Trường THPT chuyên Bắc Ninh là Đại biểu tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dụcthi đua dạy tốt, học tốt; Ông Nguyễn Thanh Liêm, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du là Đại biểu tiêu biểu trong xóa đói giảm nghèo; Ông Vũ Văn Chiến, thôn Kiều Lương, xã Đức Long, thị xã Quế Võ là Đại biểu tiêu biểu trong phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”./.

Vũ Huy Hưng

Thống kê truy cập

Online : 3707
Đã truy cập : 119492049