Khảo sát, thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Quế võ

01/12/2023 16:42 Số lượt xem: 177

Ngày 30/11/2023, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã do đồng chí Nguyễn Đăng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã làm Trưởng đoàn, thành viên Đoàn là đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động,  Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính

Đoàn đã tiến hành khảo sát, thẩm định các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính đối với xã Việt Thống và 11 phường: Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Đại Xuân, Nhân Hoà, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, Phố Mới, Việt Hùng.        

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc phân loại đơn vị hành chính là để nhằm bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước ở địa phương; từ đó làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phù hợp với từng loại đơn vị hành chính. Việc phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế – xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị.


Đoàn khảo sát làm việc tại UBND thị xã Quế Võ

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát đã tiến hành trao đổi, thảo luận, đánh giá các tiêu chuẩn của địa phương.


Thành viên Hội đồng thẩm định tiến hành thảo luận

Việc tổ chức khảo sát là một bước trong trình tự thẩm định hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã, làm cơ sở cho việc tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp xã, được quy định tại Điều 28 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15)./.

Nguyễn Thị Nhàn

Thống kê truy cập

Online : 6396
Đã truy cập : 132193010