Phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố

02/11/2023 11:20 Số lượt xem: 467

Chiều 31/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, khung chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố; chức danh, mức hỗ trợ, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày các nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 Điều, trong đó, quy định số lượng, khung chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo loại hình đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể: xã loại 1 là 14 người, loại 2 là 12 người và loại 3 là 10 người. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. ĐVHC cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở, ĐVHC cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở, ĐVHC cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

Mỗi thôn, khu phố bố trí tối đa không quá 9 người được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố. Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, khu phố thuộc cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hỗ trợ kinh phí là 12 triệu đồng/tháng/thôn,khu phố; đối với các thôn và khu phố còn lại được hỗ trợ kinh phí là 10 triệu đồng/tháng/thôn,khu phố để chi trả cho những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị Quyết và việc ban hành Nghị quyết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, đề nghị cần quy định cụ thể mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; nâng mức kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. Một số ý kiến đề xuất tăng mức phụ cấp cho chức danh Trưởng thôn/khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn/khu phố, để phù hợp với khối lượng công việc của từng chức danh….

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đánh giá cao những ý kiến góp ý của đại biểu, các ý kiến đã tập trung vào những nhóm nội dung, vấn đề cụ thể. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp chi tiết, cụ thể và đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức nghiên cứu, rà soát kỹ đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người dân; khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Online : 6580
Đã truy cập : 138312330